Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

7H kraft tummar aldrig på mänskliga rättigheter!

7H kraft har tagit del av artikeln i New York Times (NYT) där det framkommit uppgifter om tvångsarbete i samband med att solceller tillverkats. Bland annat nämns Jinko Solar, som är en av världens största solcellsföretag, i artikeln.

Om uppgifter kring tvångsarbete stämmer tar 7H kraft starkt avstånd från detta och fördömer bolaget. Det går helt emot våra värderingar och de mänskliga rättigheterna

Hos 7H kraft pågår ett kontinuerligt arbete, tillsammans med vår underleverantör, Svea solar, för att hitta tillverkande företag av solceller som kan garantera en socialt hållbar produktion. För oss är mänskliga rättigheter något vi aldrig får göra avkall på. Vi har aldrig köpt eller förmedlat paneler från det företag som artikeln berör.

Tillsammans med branschen vill vi ta gemensamt initiativ mot tvångsarbete inom solcellstillverkningen.
För bättre effekt vill vi att hela branschen sluter upp för att möjliggöra ytterligare revisoner och kontroller på plats vid de olika fabrikerna, där misstanke om tvångsarbete kan förekomma. Men även att medlemsföretag delar med sig, via branschorganisationen Svensk solenergi, om man som enskilt företag upptäcker missförhållanden så att även andra medlemmar kan agera snabbt.

Utöver utökade kontroller vill vi även driva på att en certifiering, som säkerställer att inga arbetare utnyttjas och att de har skäliga arbetsvillkor kommer på plats.

//

Nathalie Lindgren

Sälj- och Marknadschef, 7H kraft