Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

välj lokalt

SÅ får du Positiv energi hem

Som kund behöver du först välja elhandelsbolag för att få energi till ditt hem eller företag. För dig som bor i Sjuhärad är vi det bästa alternativet, eftersom vi finns där du finns, har konkurrenskraftiga priser och verkar för en hållbar framtid i regionen. Därför har vi avtal med lokala producenter av energi från sol, vind, vatten och biogas. Eftersom behovet är större än den lokala produktionen handlar vi också på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset varierar med tillgång och efterfrågan, och förändras varje timme, dygnet runt under hela året.

Elen distribueras hem till dig via ditt lokala elnätsbolag.
Oavsett vart i Sverige du bor kan du bli kund hos oss.

Välkommen till 7H Kraft!

Välj förnybart för 1,25 öre extra

Som kund kan du välja att få all din el från 100% förnybara källor för bara  1,25 öre/kWh mer. För en genomsnittlig lägenhet motsvarar det 25 kronor i månaden.

 Se våra elpriser

är du Fast eller rörlig?

Som kund väljer du mellan fast eller rörligt pris när du tecknar elavtal. Med ett fast pris är priset för varje kilowattimme oförändrat under avtalsperioden. Väljer du ett avtal med rörligt pris följer det utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Oftast är det rörliga priset lägre än det fasta, men det kan också variera beroende på väder och efterfrågan på elmarknaden.

Vissa av våra kunder gillar chansen att spara när elpriset är lågt, medan andra vill veta precis vad elen kostar varje månad.

Vill du ha hjälp med att välja? Hör av dig, så guidar vi dig rätt.

Din elkostnad i översikt

Beräknat på en villa utan elvärme (ca 5000 kWh/år) med 3-årsavtal.
Nätavgifter Ulricehamns Energi. Priser, avgifter och skatter 2017.

Värt att veta om el

Vi gör vårt bästa för att underlätta för våra kunder, men vår värld är full av
krångliga kraftuttryck. Här är förklaringen till några av de ord du kan stöta på i elavtalet eller på fakturan.

Ursprungsmärkning

All el som säljs i Sverige ska vara ursprungsmärkt, för att du som kund ska kunna se hur din el producerats. 2015 utgjordes vår samlade elförsäljning av 40% från fossila källor, 38,7% från kärnkraft och 21,3% från förnybara källor som sol, vind, vatten och biogas. Vår miljöpåverkan avseende CO2-utsläpp var 319,4 g/kWH.
Läs mer om elens ursprung.

Fast elpris
Med ett fast elpris får du som kund samma pris per kilowattimme under avtalsperioden, oavsett vad som händer på elmarknaden.
Rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Ditt elpris ändras varje månad, och kan bli högre eller lägre under avtalsperioden. Se historik över rörliga elpriser.

Anvisningspris
Om du har Ulricehamns energi som nätbolag och inte aktivt tecknat ett elavtal med oss får du vårt anvisningspris. Det är oftast högre än det pris du får när du gör ett aktivt val. Läs mer.
Energiskatt

All el som säljs i Sverige är momspliktig och belagd med statlig skatt.

Fr o m 1 januari 2018 ligger energiskatten på din nätfaktura.

Elområden

Sverige är indelat i fyra elområden. Elpriset varierar efter tillgång och efterfrågan på el i varje område. Tanken är att långsiktigt skapa bättre balans mellan efterfrågan och elproduktion i hela landet.

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003, gynnar elproduktion från förnybara källor. Enligt lagen ska elleverantören ta ut en elcertifikatsavgift från kunden och deklarera samt överföra elcertifikaten till staten. Läs mer.