Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Därför är elen väldigt dyr just nu

Därför är elen väldigt dyr just nu

De senaste månaderna har priset på el varit ovanligt högt, särskilt om man jämför med prisläget under motsvarande tid förra året.
Det rörliga elpriset för december är det högsta sedan Sverige delades in i fyra elområden men även dessförinnan.

Många elhandelskunder undrar varför elräkningen har skjutit i höjden. Vad är det som händer? Är det kanske så att någon hos 7H kraft höjer priserna för att det ska bli mer pengar i kassan? Så är det självklart inte. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

Elpriset varierar alltid och det är inget konstigt

7H kraft, och alla andra elhandelsbolag i Norden, köper sin el på den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool. Den här börsen fungerar som en marknadsplats för köpare och säljare och priserna går upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan.

Om det är många som vill köpa och utbudet är lågt – då går priserna upp.
Om få vill köpa och utbudet är stort – då går priserna ner.

Läget just nu ser ut så här i korta punkter:

  • Vattenkraft  – isläggning i älvarna innebär lägre vattenkraftproduktion.
  • Vindkraft – kallt och vindstilla ger mindre vindkraftproduktion än normalt.
  • Kärnkraft – mindre bränsleskada i kärnkraftverket Oskarshamn 3. Förhoppningsvis kan man köra full produktion över hela vintern.
  • Elanvändning – Kall inledning på vintern ökar elanvändningen för uppvärmning.

Just nu pekar alla dessa punkter på ett högt elpris!

När priset på el blir väldigt högt blir det också mycket dyrt att prissätta elhandelsavtal med fast elpris, därför märks det även en ökning på dessa avtalsformer.

Vill du veta mer? Nedan går vi lite mer på djupet.

Elpriset är väldigt känsligt för skiftningar i vädret

Den nordiska elproduktionen består till stora delar av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft.
Kärnkraftproduktion är förhållandevis okänslig mot väderförändringar (förutom på sommaren då höga vattentemperaturer kan ställa till det) och ska i vanliga fall upprätthålla hög och jämn elproduktion under året.
De senaste åren har flera av de svenska kärnkraftreaktorerna stängt ner av olika anledning, främst på grund av ålder och stora moderniseringsbehov. Vattenkraft och vindkraft är de produktionsslag som tillsammans skapar en följsamhet så att elproduktionen följer elanvändningen under dygnet. Vattenkraft och vindkraft är känsliga för skiftningar i vädret som avviker från normala nivåer.

Det är fortsatt svårt att transportera el från norra till södra Sverige

Tyvärr kvarstår de besvärliga överföringsbegränsningarna på ”elmotorvägarna” från norr till söder i Sverige vilket gör att vi som använder el i mellersta Sverige drabbats mycket hårt genom betydligt högre priser än i norra delar av Sverige. Arbeten pågår på nationell nivå men det är inga förbättringar att vänta under kommande vintersäsong.

När tillgången inom landet inte kan täcka den lokala efterfrågan behöver vi importera

När vi inte har tillräckligt på hemmaplan kan behovet täckas genom att köpa in el från våra Europeiska grannar.

Elpriserna i flera av dessa länder är dock betydligt högre än i Sverige. Detta beror på att elproduktion i grannländerna ofta baseras på användningen av naturgas, biogas och tyvärr ibland även kol.

Råvarupriserna har stigit mycket kraftigt över hela världen på grund av Covid-19.
EU:s ambitiösa och nödvändiga klimatarbete har även drivit upp priset för att släppa ut koldioxid. Så när Sverige tvingas köpa in utländsk el blir det dyrt.

Inte allt på elräkningen är förbrukning. Så fördelas pengarna du betalar

När du betalar för din el så fördelas pengarna i tre olika delar: Till elnätsägaren som äger nätet där du bor, till elhandelsbolaget som du har avtal med och till skatter och avgifter till samhället – denna sista utgör ca 50 % av din totala elräkning.

Hur länge kommer detta att vara?

Just nu är det ett riktigt besvärligt läge på nästan alla fronter och därför kan vi inte sia om när läget lugnar ner sig och priserna sjunker.

Vattenkrafttillgången ska förhoppningsvis snart vara tillbaka på för årstiden normala nivåer.

Fortsätter det att vara kallt och vindstilla är vindkraftproduktionen låg.

Efter regn kommer solsken brukar man säga, och det gäller även utbudet på el.
Lite mer nederbörd och vind, lite mer överföringskapacitet, lite mindre importerad el från Europa och priserna kan svänga ner igen.

Har du möjlighet att hantera prisrörelser är det i det långa loppet ofta fördelaktigt att ha ett rörligt avtal.