Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Torsdag-fredag 23-24 maj har vi stängt pga utbildning, Ni når oss igen måndag 27 maj.

Låga elpriser under augusti månad

Efter en julimånad med de lägsta elpriserna på två år för södra Sverige fortsatte augusti på ungefär likvärdiga nivåer, dock med stor prisvariation över månaden. Augustis lägsta dygnspriser tillkom i samband med ovädret Hans som orsakade stora skador på infrastrukturen på vissa ställen.

Augusti var en blåsig och blöt månad, men det innebar ljusglimtar kopplade till elmarknaden. Stormen Hans med riklig nederbörd har medfört välfyllda vattenkraftmagasin och därmed gott handlingsutrymme för höst och vinter. Eftersom den reglerbara vattenkraften är en oerhört viktig faktor när det kommer till att balansera det nordiska energisystemet kan det komma att bli en nyckel till att undvika kraftiga spikar i elpriset under vintern.

Prisbilden under månaden

Priserna har, sett till hela månaden, varit väldigt låga. Däremot blev det en rätt kraftig ökning under månadens sista dygn, dels till följd av en del problem kopplat till kärnkraftverken. Oskarshamn 3, Sveriges största kärnkraftreaktor, fick ett kort produktionsstopp mellan 26 och 28 augusti efter ett rutinmässigt test av en ventil. Dessutom gick tre andra kärnkraftverk i Sverige och Finland med reducerad effekt efter underhållningsarbeten. Det innebar att de tillsammans bara hade drygt halva sin kapacitet under sista veckan i augusti.

Solceller

För de som investerat i solcellsproduktion har augusti inte blivit lika bra som motsvarande månad 2022. Det har, underförstått, varit färre soltimmar och låga priser har blivit en missräkning för många.

Gaspriser

Gaspriserna har ökat något under månaden, dels beroende på oro för strejk i Australien. Landet är en viktig producent av flytande gas, så kallat LNG. Flytande gas har i stor utsträckning ersatt rörbunden gas sedan Ryssland invaderade Ukraina.

Prognos september

Prognosen vittnar om att början av månaden kommer gå i nederbördens tecken, med relativt normala temperaturer. Däremot kommer vindkraftsproduktionen vara något lägre än normalt. I takt med att temperaturen sjunker kommer elanvändningen att öka och uppvärmningssäsongen förväntas inledas i slutet av månaden.

//Marknad, 7H kraft