Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

producera solenergi hemma!

Vill du sänka dina elkostnader och bidra till framtidens energiförsäljning på ett miljösmart sätt? Som mikroproducent av solel kan du göra både och. Den största vinsten för din del är en sänkt förbrukning av el, men du får också bra betalt för den energi du inte använder själv. För miljön är den stora vinsten att mer energi produceras från 100% förnybara källor.

 

Goda förutsättningar för solel

För att bli mikroproducent behöver du installera solceller på din fastighet. Förutsättningarna för solenergi i Sverige är goda, och moderna solceller är effektiva när det gäller att omvandla solljuset till energi.

 

Använd energin – sälj överskottet

När du är igång kan du både använda energin själv och sälja den genom att skicka ut den på elnätet. Du sparar cirka en krona per kWh när du använder din egenproducerade solenergi, räknat på både el- och nätavgifter samt energiskatt och moms. Säljer du dessutom överskottsenergin du inte använder får du en bra ersättning när du tecknar avtal med 7H Kraft. Ditt nätbolag betalar också en liten slant för nätnyttan och du får skattereduktion via skatteverket, f.n 60 öre/kWh. Du får sälja lika mycket el som du förbrukar totalt varje år.

 

Detta behöver du

Förutom solceller behöver du också en anpassad elmätare som mäter elen mellan din anläggning och elnätet. Ditt elnätsbolag installerar en sådan när du anmäler att du vill bli solelsproducent.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på 7H Kraft, så hjälper vi dig att komma igång. Är du solelsproducent i större format, eller producerar vatten- eller vindkraft är vi mycket intresserade av att köpa även denna överskottproduktion.

KONTAKTA OSS