Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Så jobbar vi med miljö och hållbarhet

SÅ JOBBAR VI MED MILJÖ OCH HÅLLBARHET

För oss är miljö och hållbarhet två väldigt viktiga saker. Vi är en lokal elleverantör, men vi tror på att små gemensamma insatser blir stora tillsammans i slutändan. Gemensamt med våra medvetna kunder och samarbetspartners minimerar vi såväl vår egen som våra kunders inverkan på klimatet genom att välja fossilfri el.

Vi vill tillsammans med dig som kund hos oss skapa energi som driver utvecklingen av det hållbara samhället framåt. Hoppas du vill hänga på!

 

Fossilfri energi är en del i klimatarbetet

Du som kund, eller blivande kund, har möjlighet att bidra till den regionala klimatomställningen genom att välja 100% fossilfri energi. Om vi ska klara omställningen för att nå de gemensamma klimatmålen, behöver vi använda oss av energikällor som ger så låg klimatpåverkan som möjligt, eller ingen alls.

Sveriges långsiktiga klimatmål är att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2025. Vi är en del av den omställningen och för oss är det självklart att vara drivande i den. En del i det är att vi har fler hållbara erbjudanden tillgängliga till våra kunder.

 

Tips för att sänka elförbrukningen

Vi vill vara med och bidra på vårt sätt för en mer hållbar värld. Vi har flera direktavtal med lokala producenter av el från förnybara källor som sol-, vind-, vatten- och biokraft.

Utöver det vill vi dela med oss av kunskap och råd för hur du som konsument kan minska din elförbrukning. Små insatser kan ha stora konsekvenser för hur mycket du förbrukar.

På vår webb har vi mängder av tips för hur du kan sänka förbrukningen där hemma, det kommer kännas både bättre i plånboken och för miljön.

Sju tips för att minska din elförbrukning
Fyra tips för att minska din vattenförbrukning